แนะนำติชม & แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม

ระบบ ดาวน์โหลดไฟล์ Youtube

วิธีที่ 1 ใส่เฉพาะ ID Youtube

ตัวอย่าง: http://www.youtube.com/watch?v=Fw-BM-Mqgeg

ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/embed/Fw-BM-Mqgeg

ตัวอย่าง: https://youtu.be/Fw-BM-Mqgeg

วิธีที่ 2 ก๊อปทั้งลิ้งใส่เลย

วิธีที่ 3 เปลี่ยน youtube.com ให้เป็น mtf.in.th

ตัวอย่าง: https://www.mtf.in.th/watch?v=Fw-BM-Mqgeg

ตัวอย่าง: https://mtf.in.th/watch?v=Fw-BM-Mqgeg